Uso de cookies

X

Les cookies que pot utilitzar carnsfuster.com:
• Cookies estrictament necessàries com per exemple, aquelles que serveixen per a una correcta navegació i asseguren que el contingut de la pàgina web es carrega eficaçment.
• Cookies analítiques, són cookies utilitzades per a l'anàlisi, investigació o estadístiques amb la finalitat de millorar l'experiència del lloc web. Mitjançant l'ús d'aquestes cookies es pot mostrar informació més rellevant als visitants.
• Cookies de tercers com per exemple, les usades per les xarxes socials, o per complements externs de contingut com google maps.

A continuació pots permetre les cookies que desitges que s'executen en la web (de les disponibles en la mateixa), així com informació detallada sobre elles:

INFORMACIÓ:
Les cookies necessàries ajuden a la navegació per part de l'usuari activant funcions bàsiques i l'accés a àrees segures de la web. Aquestes cookies no poden desactivar-se per al correcte funcionament de la web.

Cookie Propòsit Caducitat Tipus
COOKIES NECESARIAS
Aplicació: Pròpia de carnsfuster.com. Política de cookies de carnsfuster.com
PHPSESSID Aquesta cookie és nativa de PHP i permet a la web guardar dades serialitzades d´estat. En aquesta web s´usa per a establir sessions d´usuari passant dades d´estat a través d´una cookie temporal també coneguda com Cookie de sessió. La cookie PHPSESSID no té caducitat establida ja que desapareix quan es tanca la web. SessionHTML
Aplicació: Pròpia de carnsfuster.com. Política de cookies de carnsfuster.com
acookie Aquesta cookie emmagatzema la configuració de cookies seleccionada per l´usuari per al seu ús en la web (activant/desactivant els diferents tipus de cookies) 30 diesHTML
ac_a Aquesta cookie emmagatzema la configuració (activació/desactivació) de cookies seleccionada per l´usuari per a les aplicacions analítiques existents en la web. 30 diesHTML
ac_t Aquesta cookie emmagatzema la configuració (activació/desactivació) de cookies seleccionada per l´usuari per a les aplicacions de tercers existents en la web. 30 diesHTML

INFORMACIÓ:
Les cookies de tercers són generades per proveïdors externs a la web mitjançant anuncis, utilitats, píxels de seguiment o similars. Recullen informació rellevant com l'edat, la ubicació, el sexe i el comportament dels usuaris, la qual cosa les converteix en potents eines per al màrqueting en línia.

Cookie Propòsit Caducitat Tipus
COOKIES DE TERCEROS
Aplicació: Twitter, compartir pàgines d´aquesta web en la xarxa social. Política de cookies de Twitter
_ga S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. Permetre als usuaris compartir contingut del nostre lloc web. SessionHTML
_twitter_sess S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. Inici de sessió en twitter. SessionHTML
external_referer S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. Twitter utilitza aquestes cookies d´agregar l´ús de botons. 7 diesHTML
gt S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. Cookie instal·lat per Twitter. 1 horaHTML
ct0 S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. Permet situar en la pàgina funcionalitats de Twitter, i compartir la informació del lloc web en la xarxa social Twitter 5 horesHTML
_gid S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. S´usa per a distingir als usuaris. 24 horesHTML
guest_id Cookie de Twitter que usa quan posem el botó Tuit per a compartir continguts en la web. Serveix per a reconéixer si l´usuari és usuari d´aquesta xarxa social. serveix per a reconéixer si l´usuari és usuari d´aquesta xarxa social. 2 anysHTML
personalization_id S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. Cookie contínua instal·lat per Twitter. 2 anysHTML
Aplicació: Visualitzar Google Maps i ús de Google recaptcha (formularis web) en aquesta web. Política de cookies de Google
NID Visualització de mapes mitjançant Google Maps i eina recaptcha (formularis web) 6 mesosHTML
CONSENT Cookie tècnica per a controlar l´acceptació de cookies de Google Maps. 2 anys/td>HTML
_GRECAPTCHA Utilitzada per el servici GOOGLE RECAPTCHA en ela formularis per a evitar SPAM. 1 anyHTML
AEC Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis del lloc web. 6 mesosHTML
SOCS Cookie tècnica per a controlar l´acceptació de cookies de Google. 13 mesosHTML
Carns Fuster | Carne, charcutería, embutido y vinos. Gandia (Valencia)
Atenció al Client
Matins:
Dilluns a Dissabte de
09:00 a 14:00
Vesprades:
Dimarts a Divendres de
17:00 a 20:30
carnsfuster@carnsfuster.com
96 296 13 55
Vore Mapa
Premis i Mencions

Avís Legal


1.-  DADES IDENTIFICATIVES

En compliment del deure d'identificar al titular del lloc web establit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Servicis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, es presenta a continuació la informació següent:

- Titular de la Web: CARNS FUSTER S.L.

- CIF: B96096391.

- Domicili Social: LLARGUER, 12 46702 GANDÍA (VALENCIA)

- Correu electrònic de contacte: carnsfuster@carnsfuster.com del lloc web.


2.-  OBJECTE DE LA WEB

CARNS FUSTER S.L. posa a disposició del públic (d'ara en avant usuari) que accedisca a www.carnsfuster.com (d'ara en avant WEB) , informació i dades (d'ara en avant CONTINGUTS y/o SERVICIS) , per mitjà d'una web de caràcter informativa els continguts del qual són creats i proporcionats per la pròpia empresa.


3.-  USUARIS I ACCÉS A LA WEB

Donada la naturalesa de la Web, així com el seu contingut i finalitat, la seua navegació no requerix la condició d'usuari registrat, però podrà ser requerida per a accedir a àrees privades (com "distribuidor", per exemple), o subscriure's a la NewsLetter. En tals casos, la condició d'usuari registrat s'adquirirà seguint els procediments arreplegats en la Web i suposarà l'adhesió a les normes d'ús que en cada moment estiguen vigents.

En relació a les pàgines accessibles al públic en general, CARNS FUSTER S.L. també desitja complir les seues obligacions legals i regular el seu ús, per la qual cosa en estos casos accepten igualment que el fet d'accedir a elles implica el sotmetiment a estes Condicions Generals.

Per la naturalesa pròpia de la Web, és possible que es modifiquen o incloguen canvis en el contingut de les Condicions Generals. A més, CARNS FUSTER S.L. es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació y/ o configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals.

Per això, i atés que tot usuari (tant el registrat com el que no) ha d'assumir que li seran aplicables estes Condicions Generals segons el contingut que estiga vigent cada vegada que es produïsca l'accés a la web, queden obligats a comprovar-les i conéixer-les amb cada accés.


4.-  ÚS DEL PORTAL

L'accés i ús de l'usuari a esta WEB no implica cap obligació sobre la qualitat i velocitat de l'accés per part de CARNS FUSTER S.L., que podrà, sense previ avís, modificar les condicions d'accés, o suspendre el dit accés, tant a la totalitat WEB, com a part de la mateixa, i sense que això supose responsabilitzar-se de les conseqüències, danys i perjuís ocasionats per això.

El maquinari i programari necessaris per a accedir a la web seran per compte dels usuaris, per la qual cosa CARNS FUSTER S.L. no serà responsable del seu funcionament ni de qualsevol altre fet derivat del mateix; tampoc dels drets d'ús o llicències requerits per a la seua utilització.

Igualment, CARNS FUSTER S.L. no tindrà tota responsabilitat sobre qualsevol anomalia, mal funcionament, deteriorament, esborrament de dades o programari que es produïsca en els equips o sistemes dels usuaris, com a conseqüència directa o indirecta de l'accés o intent d'accés a la WEB.

El servici prestat per CARNS FUSTER S.L. per mitjà del seu WEB té caràcter indefinit, sense perjuí de poder suspendre's o cancel·lar-se sense previ avís.

Quan, per a accedir a part dels Servicis de la Web, es requerisca el registre previ dels usuaris, hauran d'acceptar les Condicions d'Ús de la Web perquè adquirisquen la consideració de "usuarios registrados".

L'identificador de l'usuari estarà compost per la seua adreça de correu electrònic i una contrasenya. Per a l'accés al compte propi de l'usuari, serà necessari la inclusió d'este identificador, així com d'una contrasenya que haurà de contindre com a mínim 4 caràcters.

L'ús de la contrasenya és personal i intransferible, no estant permesa la cessió, ni tan sols temporal, a tercers. En este sentit, l'usuari es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la mateixa, assumint tota responsabilitat per les conseqüències de la seua divulgació a tercers.

En el cas que l'usuari conega o sospite de l'ús de la seua contrasenya per tercers, haurà de modificar la mateixa de forma immediata, en el mode en què s'arreplega en la Web. L'usuari assumix la responsabilitat de l'ús del portal, així com d'aportar informació veraç i lícita en l'acte del registre.

Com a part d'este registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de què serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa, així com dels continguts i servicis de la web.

En tot cas, es compromet a abstindre's de:

- Utilitzar els Servicis de forma, amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bons costums o a l'orde públic;

- Reproduir, copiar, distribuir, permetre l'accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar y/o modificar els Servicis, a menys que es compte amb l'autorització de la seua titular o es tracte d'un supòsit permés per la Llei.

- Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornograficoil·legal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans;

- Realitzar qualsevol acte que puga ser considerat una vulneració de drets de propietat intel·lectual o industrial pertanyents a CARNS FUSTER S.L. o a tercers;

- Emprar els Servicis y/o la informació de qualsevol classe que puga obtindre's a través del Lloc Web de manera que contravinguen la finalitat de la Web (ja siga per a remetre publicitat, comunicacions comercials y/o missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones, amb independència de la seua finalitat; o per a comercialitzar o divulgar siga com siga la dita informació).

- Provocar danys en els sistemes físics i lògics de carnsfuster.com, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre en la xarxa virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguen susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats;

- Intentar accedir i, si és el cas, utilitzar els comptes de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.

L'usuari respondrà dels danys i perjuís de tota naturalesa que CARNS FUSTER S.L. puga patir amb ocasió o com a conseqüència de l'incompliment de qualsevol d'estes obligacions, així com de qualssevol altres incloses en les presents Condicions Generals y/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del Lloc Web.

CARNS FUSTER S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'orde o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultaren adequats per a la seua publicació.

En cap cas CARNS FUSTER S.L. serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través de qualsevol tipus de ferramenta que permeta la seua participació.

CARNS FUSTER S.L. vetlarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per a, a la seua sencera discreció, interrompre el Servici, i inclús excloure del Lloc Web a l'usuari que haja pogut cometre qualsevol dels delictes tipificats en el Codi Penal vigent, o haja dut a terme actes que resulten contraris a estes Condicions Generals, la Llei, les normes establides per CARNS FUSTER S.L. o els seus col·laboradors, o puguen pertorbar el seu bon funcionament, imatge, credibilitat y/o prestigi.


5.-  PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del lloc web -com ara textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software-, són de l'exclusiva propietat de MsWeb Coop. Val., o de tercers els drets ostenta legítimament MsWeb Coop. Val., i estan protegits per la legislació nacional i internacional.Queda estrictament prohibida la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial i intel·lectual amb fins comercials, així com la seua distribució, modificació, alteració o descompilació.

La infracció de qualsevol dels citats drets pot constituir una vulneració de les presents disposicions, així com un delicte castigat d'acord amb els articles 270 i següents del Codi Penal.

L'usuari haurà d'abstindre's de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en les pàgines de carnsfuster.com.

S'entendrà que els usuaris que envien al Lloc Web observacions, opinions o comentaris a través del servici de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, autoritzen a CARNS FUSTER S.L. a la seua reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i, en definitiva, exercitar qualsevol altre dret d'explotació sobre els mateixos. Esta autorització es fa a títol gratuït, sense limitació territorial, i durarà tot el temps en què el dret de propietat intel·lectual estiga vigent, segons el que establix la legislació aplicable, ja siga nacional o internacional.

Els usuaris podran interposar reclamacions relatives a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial sobre qualssevol dels Servicis d'este Lloc Web dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic: carnsfuster@carnsfuster.com.


6.-  EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS I RESPONSABILITAT

CARNS FUSTER S.L. no es fa responsable de la veracitat, exactitud i qualitat del present Lloc Web, els seus servicis, información i materials. Els dits servicis, información i materials són presentats tal com són i són accessibles sense garantías de cap classe.

CARNS FUSTER S.L. es reserva el dret a interrompre, en qualsevol moment i sense previ avís, l'accés al tot o part del Lloc Web, así com la prestación dels seus Servicis, ja siga per motius técnicos, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament eléctrico o qualsevol altra causa justificada.

En conseqüència, CARNS FUSTER S.L. no garantix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu Lloc Web o dels Servicis, per la qual cosa el seu utilización es du a terme per l'usuari pel seu propi compte i risc, sense que, en ningún moment, puguen exigir-se responsabilitats a CARNS FUSTER S.L. en este sentit.

CARNS FUSTER S.L. no será responsable en el cas que existisquen interrupcions, demores o errors en el funcionament dels Servicis i, en general, qualssevol inconvenients que tinguen el seu origen en causes que escapen al seu control y/o que siga deguda a una actuación dolosa o culpable de l'usuari, y/o tinga per origen causes de cas fortuït o força Major.

Sense perjuí del que establix l'article 1105 del Codi Civil, s'entendran inclosos en el concepte de força major, a l'efecte de les presents Condicions Generals, tots aquells esdeveniments succeïts fora del control de CARNS FUSTER S.L. (com ara fallada de tercers, operadors o companyies de servicis, actes de Govern, falta d'accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les Autoritats Públiques, els que siguen conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc. i l'atac d'hackers o tercers especialitzats en la seguretat o integritat del sistema informàtic) , sempre que CARNS FUSTER S.L. haja adoptat les mesures de seguretat raonables d'acord amb l'estat de la tècnica.

En tot cas, i siga quina siga la seua causa, CARNS FUSTER S.L. no assumirà cap responsabilitat per danys directes ni indirectes, dany emergent y/o per lucre cessant.

CARNS FUSTER S.L. exclou tota responsabilitat sobre els danys i perjuís de qualsevol naturalesa que puguen deure's a la falta de veracitat, exactitud, exhaustividad y/o actualitat dels Servicis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a la seua disposició o rebuts, obtinguts o als que s'haja accedit a través del Lloc Web, així com pels Servicis prestats o oferits per terceres persones o entitats.

CARNS FUSTER S.L. tractarà, en la mesura que siga possible, d'actualitzar i rectificar aquella informació allotjada en el seu Lloc Web que no complisca amb les mínimes garanties de veracitat. No obstant això, quedarà exonerada de responsabilitat per la seua no actualització o rectificació, així com pels continguts i informacions abocaments en la mateixa. En este sentit, CARNS FUSTER S.L. no té obligació de controlar -i no controla- els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers pels usuaris o col·laboradors, excepte els supòsits en què així ho exigisca la legislació vigent o quan siga requerit per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.

De la mateixa manera, CARNS FUSTER S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjuís de qualsevol classe que puguen deure's a la presència de virus o altres elements lesius en els continguts que puguen produir alteració en els sistemes informàtics, així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.

Tampoc es fa responsable per la utilització que l'usuari realitze dels Servicis del Lloc Web, les seues contrasenyes, o de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

L'usuari s'obliga a mantindre indemne a CARNS FUSTER S.L. per qualsevol dany, perjuí, sanció, gasto (incloent, sense limitació, honoraris d'advocats) o responsabilitat civil, administrativa o de qualsevol altra índole, que poguera patir a conseqüència de l'incompliment, o compliment parcial o defectuós del que establixen les presents Condicions Generals, en la legislació aplicable, i, en especial, de les seues obligacions en matèria de protecció de dades de caràcter personal arreplegues, tant en les presents condicions, com en la legislació aplicable.

7.-  MODIFICACIONS

CARNS FUSTER S.L., en els termes ja indicats, es reserva el dret d'efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu portal, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i servicis que es presten a través de la mateixa com la forma en què estos apareguen presentats o localitzats en el seu portal.


8.-  ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

En el cas que en carnsfuster.com es disposaren enllaços o hipervincles feia altres llocs d'Internet, carnsfuster.com no exercirà cap tipus de control sobre els dits llocs i continguts.

En cap cas carnsfuster.com s'assumirà cap responsabilitat pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat o validesa de qualsevol material o informació continguda en cap de dites hipervincles o altres llocs d'Internet.

La funció de tals enllaços és exclusivament la d'informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació en Internet, on podrà ampliar els Servicis oferits pel Portal.

Igualment, la inclusió d'estes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

CARNS FUSTER S.L. no serà en cap cas responsable del resultat obtingut a través de dites enllaços o de les conseqüències que es deriven de l'accés pels usuaris als mateixos.

És l'usuari ha d'extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i servicis existents en els continguts de tercers.


9.-  DRET D'EXCLUSIÓ

CARNS FUSTER S.L. es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguen discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atempten contra la joventut o la infància, l'orde o la seguretat pública o que, al seu parer, no resultaren adequats per a la seua publicació.

CARNS FUSTER S.L. vetlarà en tot moment pel respecte de l'ordenament jurídic vigent, i estarà legitimada per a, a la seua sencera discreció, interrompre el Servici, i inclús excloure del Lloc Web a l'usuari que haja pogut cometre qualsevol dels delictes tipificats en el Codi Penal vigent, o haja dut a terme actes que resulten contraris a estes Condicions Generals, la Llei, les normes establides per CARNS FUSTER S.L. o els seus col·laboradors, o puguen pertorbar el seu bon funcionament, imatge, credibilitat y/o prestigi.

CARNS FUSTER S.L. perseguirà l'incompliment de les presents condicions, així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.


10.-  MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURACIÓ

Per la naturalesa pròpia de la Web, és possible que es modifiquen o incloguen canvis en el contingut de les Condicions Generals. A més, CARNS FUSTER S.L., es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació y/o configuració del Lloc Web, així com les presents Condicions Generals.

Per això, i atés que tot usuari (tant el registrat com el que no) ha d'assumir que li seran aplicables estes Condicions Generals segons el contingut que estiga vigent cada vegada que es produïsca l'accés a la web, queden obligats a comprovar-les i conéixer-les amb cada accés.


11.-  LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre carnsfuster.com i l'USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent, interpretant-se d'acord amb la mateixa.

Tota controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de València, excepte en matèria de consum, i en este cas la competència territorial la determinarà el domicili del consumidor.