Uso de cookies

X

Les cookies que pot utilitzar carnsfuster.com:
• Cookies estrictament necessàries com per exemple, aquelles que serveixen per a una correcta navegació i asseguren que el contingut de la pàgina web es carrega eficaçment.
• Cookies analítiques, són cookies utilitzades per a l'anàlisi, investigació o estadístiques amb la finalitat de millorar l'experiència del lloc web. Mitjançant l'ús d'aquestes cookies es pot mostrar informació més rellevant als visitants.
• Cookies de tercers com per exemple, les usades per les xarxes socials, o per complements externs de contingut com google maps.

A continuació pots permetre les cookies que desitges que s'executen en la web (de les disponibles en la mateixa), així com informació detallada sobre elles:

INFORMACIÓ:
Les cookies necessàries ajuden a la navegació per part de l'usuari activant funcions bàsiques i l'accés a àrees segures de la web. Aquestes cookies no poden desactivar-se per al correcte funcionament de la web.

Cookie Propòsit Caducitat Tipus
COOKIES NECESARIAS
Aplicació: Pròpia de carnsfuster.com. Política de cookies de carnsfuster.com
PHPSESSID Aquesta cookie és nativa de PHP i permet a la web guardar dades serialitzades d´estat. En aquesta web s´usa per a establir sessions d´usuari passant dades d´estat a través d´una cookie temporal també coneguda com Cookie de sessió. La cookie PHPSESSID no té caducitat establida ja que desapareix quan es tanca la web. SessionHTML
Aplicació: Pròpia de carnsfuster.com. Política de cookies de carnsfuster.com
acookie Aquesta cookie emmagatzema la configuració de cookies seleccionada per l´usuari per al seu ús en la web (activant/desactivant els diferents tipus de cookies) 30 diesHTML
ac_a Aquesta cookie emmagatzema la configuració (activació/desactivació) de cookies seleccionada per l´usuari per a les aplicacions analítiques existents en la web. 30 diesHTML
ac_t Aquesta cookie emmagatzema la configuració (activació/desactivació) de cookies seleccionada per l´usuari per a les aplicacions de tercers existents en la web. 30 diesHTML

INFORMACIÓ:
Les cookies de tercers són generades per proveïdors externs a la web mitjançant anuncis, utilitats, píxels de seguiment o similars. Recullen informació rellevant com l'edat, la ubicació, el sexe i el comportament dels usuaris, la qual cosa les converteix en potents eines per al màrqueting en línia.

Cookie Propòsit Caducitat Tipus
COOKIES DE TERCEROS
Aplicació: Twitter, compartir pàgines d´aquesta web en la xarxa social. Política de cookies de Twitter
_ga S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. Permetre als usuaris compartir contingut del nostre lloc web. SessionHTML
_twitter_sess S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. Inici de sessió en twitter. SessionHTML
external_referer S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. Twitter utilitza aquestes cookies d´agregar l´ús de botons. 7 diesHTML
gt S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. Cookie instal·lat per Twitter. 1 horaHTML
ct0 S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. Permet situar en la pàgina funcionalitats de Twitter, i compartir la informació del lloc web en la xarxa social Twitter 5 horesHTML
_gid S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. S´usa per a distingir als usuaris. 24 horesHTML
guest_id Cookie de Twitter que usa quan posem el botó Tuit per a compartir continguts en la web. Serveix per a reconéixer si l´usuari és usuari d´aquesta xarxa social. serveix per a reconéixer si l´usuari és usuari d´aquesta xarxa social. 2 anysHTML
personalization_id S´estableix quan s´utilitza el botó Tuit en les nostres pàgines. Cookie contínua instal·lat per Twitter. 2 anysHTML
Aplicació: Visualitzar Google Maps i ús de Google recaptcha (formularis web) en aquesta web. Política de cookies de Google
NID Visualització de mapes mitjançant Google Maps i eina recaptcha (formularis web) 6 mesosHTML
CONSENT Cookie tècnica per a controlar l´acceptació de cookies de Google Maps. 2 anys/td>HTML
_GRECAPTCHA Utilitzada per el servici GOOGLE RECAPTCHA en ela formularis per a evitar SPAM. 1 anyHTML
AEC Cookie necessària per a la utilització de les opcions i serveis del lloc web. 6 mesosHTML
SOCS Cookie tècnica per a controlar l´acceptació de cookies de Google. 13 mesosHTML
Carns Fuster | Carne, charcutería, embutido y vinos. Gandia (Valencia)
Atenció al Client
Matins:
Dilluns a Dissabte de
09:00 a 14:00
Vesprades:
Dimarts a Divendres de
17:00 a 20:30
carnsfuster@carnsfuster.com
96 296 13 55
Vore Mapa
Premis i Mencions

Política de Privacitat


Seguint les directrius de l'Reglament General Europeu en matèria de protecció de dades de caràcter personal (RGPD EU) 2016/679 i la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal i Garantia de Drets Digitals (LOPD-GDD) 3/2018 de 5 de desembre, els informem que:

Responsable del tractament de dades: CARNS FUSTER S.L., amb domicili en LLARGUER, 12 46702 GANDÍA (VALENCIA)

1.-  POLÍTICA DE PRIVACITAT I SEGURETAT

Des de CARNS FUSTER S.L., com a titulars de la present web (www.carnsfuster.com), protegim les dades personals i informació dels nostres clients i usuaris, no sols quan visiten el nostre lloc web, sinó també quan utilitzen la resta dels nostres servicis.

Per això, i de conformitat amb la legislació vigent en matèria de Protecció de Dades, tant nacional com europea, així com la resta de l'ordenament jurídic espanyol i comunitari, presentem esta Política de Privacitat, que reflectix el nostre compromís per mantindre i garantir relacions comercials segures per mitjà de la protecció de les dades personals, garantint la privacitat de cada un dels nostres usuaris i clients.


2.-  DEFINICIÓ DE DADA PERSONAL

Com "Dato Personal" hem d'entendre qualsevol informació concernent a una persona física identificada o identificable. Tenen esta consideració, entre altres, el nom, cognoms, l'adreça postal i electrònica, així com el número de telèfon o inclús una foto.


3.-  TRACTAMENTS I FINALITATS DE LES DADES ARREPLEGATS

Qualsevol dada personal que ens facilite al visitar el nostre lloc web o durant la prestació dels servicis, serà tractat de conformitat amb les normes de protecció de dades i només seran arreplegats, tractats i utilitzats per a fins lícits i legítims, dels que sempre s'informarà prèviament.

Per això, i d'acord amb el que establix la normativa vigent, li informem de que les dades personals que ens facilite a través del nostre lloc web, o per mitjà d'enviaments de correus electrònics, seran incorporats als fitxers automatitzats davall la titularitat de CARNS FUSTER S.L., amb domicili en LLARGUER, 12 46702 GANDÍA (VALENCIA), amb la finalitat d'atendre la seua petició, facilitar-li la informació sol·licitada, així com gestionar la prestació del servici contractat i informar-li sobre el mateix, o inclús sobre productes, activitats, servicis o ofertes que puguen resultar del seu interés.

De totes maneres, detallem a continuació les finalitats per a les que arrepleguem informació:

CARNS FUSTER S.L., a través del seu web www.carnsfuster.com, arreplega les dades dels usuaris a través del formulari de contacte a fi de contactar amb vosté i atendre el servicio/información sol·licitat.

Així mateix, estes dades s'arrepleguen perquè CARNS FUSTER S.L. puga contactar amb els usuaris de la pàgina, respondre a quantes qüestions plantegen i remetre'ls informació comercial sobre els productes i novetats.

En tot cas, l'usuari té l'obligació de facilitar les dades de manera veraç i mantindre actualitzats, per la qual cosa CARNS FUSTER S.L. es reserva el dret d'excloure dels servicis i procedir a la cancel·lació del servici a tot usuari que haja facilitat dades falses, sense perjuí de les altres accions que procedisquen en Dret.

CARNS FUSTER S.L. indicarà en tot cas si les dades que se sol·liciten han de facilitar-se o no amb caràcter obligatori. De totes maneres, s'entendrà que el facilitar-los és voluntari llevat que s'indique el contrari.

Ara bé, el no ompliment de les dits dades pot donar lloc a què CARNS FUSTER S.L. es veja impedida per a prestar tots aquells servicis que, per la seua naturalesa, necessiten el coneixement de tals dades, per la qual cosa, en tals casos CARNS FUSTER S.L. queda exempta de responsabilitat per la no prestació, o prestació incompleta, de tals servicis.

Destacar també que cap dada personal serà comunicat a empreses externes si no es compta amb el consentiment del seu titular per a l'enviament de comunicacions comercials d'altres productes i servicis.

Finalment, l'usuari no inclourà, en aquells espais habilitats com "campos de text libre", cap dada de caràcter personal que puga ser qualificat dins d'aquells per als que s'exigix un nivell de protecció mitjà o alt (açò és, dades relatives a ideologia, religió, creences, afiliació sindical, salut, origen racial y/o vida sexual, entre altres) , sense previ avís a CARNS FUSTER S.L. segons definix la normativa vigent. Tampoc podran utilitzar-se per a vulnerar els drets a l'honor i intimitat de tercers. Qualsevol informació d'este tipus que siga facilitada serà eliminada.


4.-  SEGURETAT DE LES SEUES DADES PERSONALS

CARNS FUSTER S.L. té una preocupació especial per garantir la seguretat de les seues dades personals, per la qual cosa són emmagatzemats en els nostres sistemes d'informació, en els que hem adoptat i implantat mesures de seguretat, tècniques i organitzatives, per a previndre qualsevol pèrdua o ús no autoritzat per tercers. En particular, els nostres empleats i col·laboradors estan obligats a complir amb el deure de secret professional i han sigut degudament informats i formats a este efecte.


5.-  DRETS DELS USUARIS

Qualsevol dels consentiments atorgats té caràcter revocable. Així mateix, podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint-se per escrit a CARNS FUSTER S.L., direcció LLARGUER, 12 46702 GANDÍA (VALENCIA), o per correu electrònic: carnsfuster@carnsfuster.com.


6.-  NO DESITJA REBRE INFORMACIÓ DE NOSALTRES O DESITJA REVOCAR EL SEU CONSENTIMENT?

Qualsevol usuari pot oposar-se a l'ús de la seua informació per a fins publicitaris, investigacions de mercat o desenrotllament d'enquestes de satisfacció, així com revocar el seu consentiment en qualsevol moment (sense efecte retroactiu). Quan reba publicitat per correu electrònic, també podrà oposar des del dit correu electrònic, punxant en l'enllaç inclòs en el mateix i seguint les instruccions que li siguen facilitades.


7.-  CANVIS A LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

Nostra Política de Privacitat podrà patir actualitzacions, degudes a canvis i necessitats legals, així com degudes a millores i canvis inclosos en la forma d'oferir i prestar els nostres servicis. Per això, li recomanem que visite i accedisca a la nostra Política de Privacitat periòdicament, per a poder tindre accés i conéixer els últims canvis que hagen pogut ser incorporats. En el cas que els dits canvis tinguen relació amb el consentiment prestat per l'usuari, en este cas li serà enviada una notificació independent i per separat per a demanar-ho novament. Si durant la lectura li ha sorgit algun dubte o qüestió sobre la nostra Política de Privacitat o vol exercitar algun dret o acció relativa a les seues dades personals, per favor pose's en contacte amb nosaltres en la següent adreça de correu electrònic carnsfuster@carnsfuster.com.